Návrhy domů i jejich interiérů

  • Vizualizace domu velmi pomůže potvrdit, že jdeme při stavbě domu správným směrem
  • Náklady na stavbu jsou velké a cena za vizualizaci zanedbatelná
  • Je vhodné, aby interiér korespondoval se stylem našeho domu, aby to nebyly dva různé světy 
  • Propojení interiéru, se zahradou, plnou zeleně, přírodních materiálů, jednoduchých linií tak, aby se nám zde dobře žilo